Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Ban Kinh tế Trung ương cần giải đáp vì sao kinh tế - xã hội chưa phát triển nhanh

P.Thảo

Dân Trí - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu nhiều câu hỏi cần Ban Kinh tế TƯ nghiên cứu, giải đáp: Nguyên nhân do dâu kinh tế - xã hội Việt Nam chưa phát triển nhanh và bền vững? Vì sao nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn với những công trình hàng nghìn tỉ đồng "bị đắp chiếu"? …

Ngày 11/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Tổng Bí thư có phát biểu, chỉ đạo quan trọng đối với cơ quan này.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng vì , trong 4 năm qua kể từ ngày tái lập, Ban Kinh tế Trung ương, trong bối cảnh "vừa chạy, vừa xếp hàng", vừa làm, vừa xây dựng lực lượng, đã nỗ lực phấn đấu, làm được nhiều việc, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trương ương Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hoạt động của Ban ngày càng toàn diện hơn, nhuần nhuyễn hơn và có thêm kinh nghiệm.

Trong năm 2016, Ban có những báo cáo thẩm định có chất lượng và nhiều ý kiến góp ý sát hợp để hoàn thiện các báo cáo, đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư như báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; đề án đổi mới mô hình tăng trưởng; báo cáo về việc dừng dây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận; thẩm định đề án cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đảm bảo nợ công… Tổng Bí thư đánh giá, các báo cáo, nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương được thực hiện công phu, có trách nhiệm, sâu sắc và sát hợp với tình hình thực tế.

Ghi nhận những kết quả đạt được nhưng Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban tập trung tìm biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, thách thức trên con đường phát triển vẫn rất nặng nề và gay gắt.

Nhắc lại những nhiệm vụ đã giao cho Ban Kinh tế TƯ 3 năm trước, Tổng Bí thư nhấn mạnh trước hết yêu cầu Ban tập trung ưu thiên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Đảng về đường lối, chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng đến các vấn đề như: động lực và nguồn lực cho phát triển; việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế…

Tổng Bí thư nêu hàng loại câu hỏi cần Ban Kinh tế TƯ nghiên cứu, giải đáp: Nguyên nhân do dâu kinh tế - xã hội Việt Nam chưa phát triển nhanh và bền vững? Vì sao nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn với những công trình hàng nghìn tỉ đồng "bị đắp chiếu"? …

Người đứng đầu Đảng lưu ý Ban Kinh tế TƯ chú ý đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm cơ bản, đúng đắn của Đảng; phê phán, bác bỏ những nhận thức sai, quan điểm sai vì nhiệm vụ này thời gian qua dường như chưa được chú trọng đúng mức.

“Hội nghị TƯ 4 khoá XII vừa qua ban hành 2 nghị quyết quan trọng là nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế và nghị quyết về hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mặc dù là cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, thẩm định, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành, nhưng đến nay, sự đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương vào quá trình quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện hai nghị quyết này vẫn chưa thật rõ nét” – Tổng Bí thư dẫn chứng.

Một đầu việc khác được Tổng Bí thư nhắc nhở là đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các quyết sách của TƯ. Theo Tổng Bí thư, thực tế thời gian qua cho thấy, các ban đảng nói chung, Ban Kinh tế Trung ương nói riêng mới chủ yếu tập trung sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết luận… mà chưa thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là rất ít có báo cáo đột xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh thêm, các đồng chí cần chú ý sớm phát hiện những vướng mắc, sai phạm trong việc cụ thể hoá, thể chế hoá, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng để kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ví dụ như trong kiểm tra, giám sát phát hiện một số cảng biển, sân bay được công bố sẽ bán cho nước ngoài hoặc một số trường học, bệnh viện công lập được cổ phần hoá thì phải kịp thời nắm bắt, phân tích, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kịp thời có điều chỉnh cần thiết. Tôi có cảm giác là vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương chưa chú trọng đúng mức việc này, lơi lỏng nhiệm vụ này” – Tổng Bí thư nhận xét.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Kinh tế phải kịp thời phát hiện những thành tích cũng như những vướng mắc để tháo gỡ, những khuyết điểm, sai phạm để uốn nắn xử lý.

Người lãnh đạo cao nhất của Đảng đặt câu hỏi: “Vừa qua, một loạt những doanh nghiệp, những cơ quan, đơn vị có vi phạm, làm ăn thua lỗ, nhiều dự án, công trình "đắp chiếu", nhưng hầu như không thấy Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến gì. Đây là do không phát hiện được hay phát hiện được mà không có dũng khí báo cáo, đề xuất xử lý?”.

Nhiệm vụ đi liền theo đó Tổng Bí thư giao Ban Kinh tế TƯ là phối hợp chặt chẽ với UB Kiểm tra Tư, Ban Nội chính TƯ để phát hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Yêu cầu đề ra với các lãnh đạo Ban Kinh tế TƯ là phải nhanh nhạy, sắc bén và kiên quyết hơn trong việc này, kịp thời báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và đề xuất các giải pháp thanh tra, điều tra, ngăn ngừa và khắc phục, bảo đảm an ninh kinh tế.

Về nội bộ Ban Kinh tế TƯ, Tổng Bí thư lưu ý tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng cơ quan thật tinh gọn, chất lượng, có trình độ cao, có tính chiến đấu cao, nhất là đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ phải có quan điểm vững vàng, am hiểu lý luận và thực tiễn sâu sắc, đoàn kết, thống nhất cao, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét