Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Số doanh nghiệp phá sản, "chết lâm sàng" tăng đột biến

Nguyễn Tuyền

Dân Trí - Số doanh nghiệp (DN) khó khăn phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chờ phá sản và chính thức phá sản 6 tháng đầu năm 2017 tăng rất lớn đạt gần 67.000 DN, tăng trên 80% về lượng so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Thống kế (Bộ KH&ĐT) đưa ra nhiều thông số về DN khó khăn buộc DN phải ngừng hoạt động phá sản, trong đó con số đáng lưu tâm là tình hình DN ngừng hoạt động tăng đột biến.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm số DN tạm ngừng hoạt động và phá sản đạt gần 67.000 DN, trong đó 61.500 DN ngừng hoạt động và 5.400 DN phá sản. Trong số DN phá sản, DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,2%.

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số DN tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và phá sản là 36.600 DN. Tuy nhiên, mức DN khó khăn năm nay buộc phải ngừng hoạt động, chờ giải thể đã tăng lên 85% về lượng, với lượng tăng thêm trên 30.400 DN, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Về số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động, 6 tháng qua, cả nước đạt hơn 61.200 DN, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm cao, khiến 6 tháng qua, vốn khu vực DN bổ sung vào nền kinh tế đạt 1,4 triệu tỷ đồng.

Cộng với hơn 15.400 DN quay trở lại hoạt động, 6 tháng qua, tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động đã tăng lên gần 76.700 DN.

Như vậy, nếu so sánh trong cùng thời gian, tổng số tăng của DN ngừng hoạt động và phá sản với tổng số tăng DN thành lập mới, quay trở lại hoạt động, số DN mới thành lập và quay lại hoạt động chỉ tăng 10.000 DN, 55 DN/ngày.

Trong khi đó, nếu so sánh về số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động 6 tháng năm 2016 đạt hơn 69.400 DN, số DN thành lập mới, quay trở lại hoạt động cùng kỳ năm nay đạt 76.700 DN, tăng hơn 7.300 DN, tăng trên 10% về lượng.

Tuy nhiên, nếu so số tăng DN thành lập mới và quay trở lại (7.300 DN) qua 1 năm với số tăng của hơn 30.400 DN ngừng hoạt động, phá sản trong cùng thời gian từ tháng 6/2016 - 6/2017, chúng ta thấy rõ những khó khăn đang ngày một lớn đối với nhiều DN bất chấp các nỗ lực cải cách của Chính phủ đặt ra, cùng nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy kinh tế đi lên.

Với lượng DN phá sản, tạm ngừng hoạt động cao, 6 tháng đầu năm 2017 được xem là thời kỳ có lượng DN phá sản, ngừng hoạt động gia tăng nhiều nhất từ trước đến nay, trung bình mỗi tháng có hơn 11.100 DN, mỗi ngày có hơn 370 DN phá sản, ngừng hoạt động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét