Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

​Đập bỏ công trình sai phép trên núi Sơn Trà

VIỆT HÙNG

TTO - Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND TP yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công; tháo dỡ các hạng mục đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng.

Ngày 29-3 chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng ký thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phép dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast, công trình số 3 đường Phạm Hùng.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, Thành ủy đề nghị UBND TP yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về việc chỉ đạo rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án, đặc biệt lưu ý các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái.

Đồng thời nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường; đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện.

Còn 3 vụ xây dựng trái phép, không phép đề cập ở trên, Thành ủy đề nghị UBND TP khẩn trương báo cáo Chính phủ và các ban, bộ, ngành có liên quan về tình hình xảy ra vụ việc tại địa phương để biết, theo dõi, chỉ đạo.

Thành ủy đề nghị UBND TP có báo cáo cụ thể, làm rõ nguyên nhân, đề xuất hình thức xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, kể cả trách nhiệm người đứng đầu, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đúng, sai rõ ràng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý đất đai, xây dựng, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét