Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Bộ Công thương chọn phá sản nhà máy đóng tàu Dung Quất

An An

Đất Việt - Bộ Công thương cho biết ưu tiên lựa chọn phương án phá sản với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.

Liên quan đến hiện trạng và phương án xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, Bộ Công thương cho biết ưu tiên lựa chọn phương án phá sản với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

Báo cáo của Bộ Công thương nêu rõ quan điểm kiên quyết xử lý các Dự án thua lỗ, kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường.

Theo đó, Bộ Công thương đưa ra ba phương án xử lý đối với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

Cụ thể là: Chuyển đổi sở hữu Công ty DQS thông qua định giá, bán đấu giá tài sản, công nợ; Phá sản Công ty DQS theo quy định của pháp luật và Tiếp tục tái cơ cấu Công ty DQS.

"Trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố: tình hình thực tế, tính pháp lý, tính khả thi..., đề xuất xuất ưu tiên lựa chọn Phương án cho phá sản Công ty DQS theo quy định của pháp luật", văn bản Bộ Công thương cho biết.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng có đề cập tới khả năng xem xét chuyển đổi sở hữu Công ty DQS thông qua định giá, bán đấu giá tài sản, công nợ nếu tìm được nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện phương án.

Công ty công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) là đơn vị chủ quản của Nhà máy đóng tàu Dung Quất được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin nay là SBIC thành lập vào năm 2006. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu Vinashin, từ ngày 1/7/2010, Vinashin bàn giao DQS sang PVN.

Theo báo cáo tài chính của DQS tại thời điểm bàn giao từ Vinashin về PVN ngày 30/6/2010, vốn điều lệ của công ty hơn 3.758 tỷ đồng nhưng lỗ luỹ kế lên tới 1.235 tỷ đồng và tổng khoản nợ phải trả 7.440 tỷ đồng. DQS được đánh giá là mất cân đối về tài chính, không có khả năng thanh toán nợ.

Sau khi được bàn giao từ Vinashin về PVN đến nay, PVN đã chuyển cho DQS 5.095 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2016, tổng các khoản nợ phải trả vẫn còn hơn 6.893 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 1.227 tỷ đồng. Công ty còn khoản lỗ luỹ kế hơn 3.674 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản cố định của DQS được đầu tư từ trước đó, hiệu suất sử dụng tài sản thấp, chỉ đạt 20-30%. Nhiều trang thiết bị không phù hợp, lạc hậu hoặc không đạt chất lượng để tham gia vào quá trình sản xuất dẫn đến chi phí khấu hao hàng năm của công ty rất lớn.

Liên quan tới các khoản nợ, 3 khoản vay lớn tại các tổ chức tín dụng là Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ (VFC) 490 tỷ đồng; Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) 528 tỷ đồng và Nhà thầu YMC-Transtech 548 tỷ đồng. DQS cũng còn nợ phí bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay YMC-Transtech 64,2 tỷ đồng và khoản đầu tư vào công ty cổ phần đóng tàu mới Nhơn Trạch 119,6 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm trách nhiệm

Đề cập tới vấn đề trách nhiệm, Bộ Công thương nhấn mạnh kiên quyết xử lý các Dự án thua lỗ, kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; nhà nước không tiếp tục cấp thêm tiền vào các Dự án.

"Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, vận hành, khai thác các Dự án thua lỗ, kém hiệu quả, trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng".

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề cập tới phương án xử lý với 11 dự án khác thuộc nhóm sản xuất phân bón; dự án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học; dự án đầu tư sản xuất thép Thái Nguyên; Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTex)...

Riêng dự án Đạm Ninh Bình, Bộ Công thương chỉ đạo phải tiến hành xử lý dứt điểm tranh chấp vướng mắc đối với hợp đồng EPC.

Đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Bộ Công thương chỉ đạo thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu lại TISCO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét